• Det er lejers eget ansvar, at de danske færdselsregler overholdes.
  • Lejeren hæfter for enhver skade eller forringelse, som sker på det lejede i lejeperioden og skal på anfordring dække udlejers tab.
  • Går cyklen i stykker under udlejningsperioden, er det lejers eget ansvar at returnere cyklen til udlejningsstedet.
  • Cykler samt tilbehør lejes på eget ansvar. I tilfælde af skade på lejer, anden person eller ting, kan der ikke rettes krav mod udlejer.
  • Det lejede er ikke forsikret af udlejer, kun lejers egen forsikring er gældende.
  • Bortkommen cykel erstattes med fuld værdi. Vi tilbyder en tyveri forsikring, der dækker hvis cyklen har været forsvarligt låst og bliver stjålet. Forsikringen koster 10 kr pr. dag pr. cykel.
  • Ved mistet cykelnøgle betales 100 kr.
  • Cyklen skal returneres til Svend Henriksensvej 14 inden for den aftalte lejeperiode.
Secured By miniOrange